Homilie, betegnelse for den kristne preken, særlig om oldtidens preken i menighetsgudstjenesten, og i middelalderen, da det ble vanlig å lage såkalte homiliebøker med kortere prekener, særlig av kirkefedrene, bestemt til å leses opp i gudstjenesten.