Kateketikk, læren om kirkens undervisningsvirksomhet, særlig konfirmantundervisningen. Kateketikk er en av den praktiske teologis hoveddisipliner.