Sekulær-økumenikk, økumenikk som ser kirkens enhet komme til uttrykk i «kirkens nærvær» i verdens krisesituasjoner: undertrykkelse pga. rase, fattigdom og ideologi. Dermed blir sekulær-økumenikken gjerne opptatt av problemer som vanligvis betraktes som sekulære (verdslige). Inspirert av Johannes C. Hoekendijk førte retningen til nytt studium av sosiale strukturers betydning for misjonsarbeid, og til konferansen Kirken og verden i Genève 1966. Sekulær-økumenikken fikk et gjennombrudd ved Kirkenes Verdensråds generalforsamling i Uppsala 1968 og gjorde seg også gjeldende ved rådets misjonskonferanse i Bangkok 1972–73, men har vært på retur siden generalforsamlingen i Nairobi 1975.