Confessio, syndsbekjennelse eller trosbekjennelse. Særlig brukt om en del reformatoriske kirkesamfunns trosbekjennelser, f.eks. Confessio augustana, den Augsburgske konfesjon. I eldre kristen språkbruk ble confessio brukt om en martyrs bekjennelse av sin tro, og dermed også om vedkommendes grav. Den mest berømte av disse er St. Peters confessio i Vatikanet.