Ekklesiogenese, det at det oppstår en ny retning eller modell innenfor kirken, kirkefødsel.