Prestestand, presteskap, betegnelse for geistligheten til forskjell fra legfolk. Se prest.