Den hellige skrift, betegnelse brukt av kristne om Bibelen. Den evangeliske kirke oppfatter Den hellige skrift som absolutt autoritet, mens katolisismen sideordner den med tradisjonen, likevel slik at Skriften i praksis er overordnet tradisjonen.