Sacerdotium, prestedømme, presteverdighet, prestemyndighet. I middelalderens tankeverden kontrasteres sacerdotium i betydningen kirkens autoritet med regnum eller imperium, kongemakt eller keisermakt. Allerede pave Gelasius 1 (492–496) reiste spørsmålet om hvilken av de to som er den overordnede myndighet, og besvarte det til fordel for sacerdotium. Andre teorier så de to myndigheter som kristenhetens «to sverd» (Luk 22,38) og talte om kongedømmet som en guddommelig innstiftet institusjon, sideordnet med sacerdotium, eller endog overordnet. I Norge kommer den siste oppfatning til orde i kong Sverres stridsskrift En tale mot biskopene. Se også regimentslære.