Eksistensteologi, teologisk parallell til den filosofiske eksistensialisme, tolker kristendommen primært som en ny eksistensforståelse, en frigjøring til å leve «virkelig». Den fremste representant for eksistensteologien var Rudolf Bultmann.