Kerygma, betegner i Det nye testamente det kristne budskap (Rom 16,25; 1 Kor 1,21; 2,4; 15,14; 2 Tim 4,17; Tit 1,3). I nyere bibelforskning er kerygma teknisk uttrykk for korte sammenfatninger av urkristendommens tro, hovedsakelig om Jesu død og oppstandelse (1 Kor 15,3 ff.; Rom 4,24 f.; Apg 2,23 f.; 5,30 f.; 10,40 f.). Det apostolske kerygma er den faste kjerne i evangeliet, saklig lik den kristne trosbekjennelse, men ikke knyttet til noen bestemt bekjennelsesformel.