Absolusjon, i kirkelig språk den tilsigelse av syndenes forlatelse som kirken har rett til å uttale til den botferdige synder (Matt 18,18; Joh 20,23).