kristen troslære

Kristus, Vår Frue kirke, København
.

Artikkelstart

Kristen troslære, eller dogmatikk, betegner innenfor teologien (systematisk teologi) den disiplinen som gir en sammenhengende framstilling og tolkning av hva kristendom er.

Faktaboks

Etymologi
dogmatikk: av dogma ‘mening, læresetning’

Kristendommen er en monoteistisk religion, men lærer samtidig at Gud består av tre personer: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd i ett vesen. Denne treenighetslæren er et særkjenne ved det kristne gudsbegrepet. Kristendommen lærer at Gud har skapt verden og opprettholder den. Alle de store kristne kirkesamfunnene fastholder at Jesus er sann Gud og sant menneske, det vil si forener en guddommelig og en menneskelig natur. Den kristne treenighetslæren er formulert i den nikensk-konstantinopelianske trosbekjennelsen, som de aller fleste kirkesamfunn bekjenner seg til.

Ifølge Bibelens første bok (1. Mosebok kapittel 1, vers 26–27) er mennesket skapt i Guds bilde. Dette setter det i en særstilling i skaperverket. Ifølge kristen forståelse skal menneskene være gode forvaltere av det Gud har skapt. Fortellingen om de første menneskene, Adam og Eva, er en myte som har preget den kristne forståelsen av forholdet mellom kjønnene, seksualitet, synd og frelse. Fortellingen om syndefallet forklarer hvorfor menneskene trenger frelse. Arvesynden, eller egentlig opprinnelsesynden, peker på at alle mennesker er født med disposisjon til ulydighet mot Gud.

Kristendommen lærer at Jesus Kristus er verdens frelser. Gjennom sin lidelse, død og oppstandelse har Jesus skaffet frelse for alle mennesker. Slik soner han for menneskenes skyld. Dette er ifølge det kristne trosbildet uttrykk for Guds nåde, det vil si hans kjærlighet og tilgivelse. I kristendommen er nåden noe som gis menneskene gjennom troen på evangeliet og formidles ved Ordet og sakramentene.

Troen på den kroppslige oppstandelsen etter døden har helt fra begynnelsen stått sentralt i kristendommen. Evangeliene forteller at Jesus oppstod den tredje dagen etter at han var korsfestet og gravlagt. Etterpå viste han seg for tilhengerne sine, noe som overbeviste dem om at han levde. Oppstandelsen er ifølge kristen tro noe alle mennesker kan få del i.

Troen på den dobbelte utgang etter døden, enten til frelse eller fortapelse, har vært utbredt, men det er ikke den eneste forestillingen om livet etter døden. I nyere tid har det blitt lagt større vekt på muligheten for alle tings gjenopprettelse (apokatastasis-læren). Ut fra en lineær historieoppfatning tenker man seg at tiden vil ta slutt en gang. Da inntrer ifølge kristendommen dommedag, hvor Kristus vil komme tilbake for å dømme levende og døde.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg