Syndefallet

Ifølgje kristen teologi tapte menneska etter syndefallet målet i livet. Berre ved Guds nåde kan mennesket igjen søkje målet sitt i Gud.

Syndefallet
Av .
Korsfestinga

Ifølgje kristendommen døydde Jesus for å bøte for syndene til menneska. Slik har Gud vist menneska nåde og gir dei ein veg inn i himmelen ved å tru på kristendommen.

Korsfestinga
Av .

I kristendommen er nåde eit uttrykk for Guds kjærleik og miskunn. Ifølgje kristendommen lèt Gud nåde gå for rett for Kristi skuld. Det vil seie at Gud fritek dei skuldige for den fortente straffa, tilgir dei og tilbyr dei evig liv i sitt rike.

Faktaboks

Etymologi
latin gratia, gresk kharis

Nåde i Bibelen

I Det gamle testamentet er nåde eit ord for at Gud ber over med syndaren eller det ulydige folket sitt, Israel. I Det nye testamentet gjer Paulus nåde til eit hovudomgrep ved læra si om at ingen kan gjere seg fortent til frelsa på grunnlag av lovgjerningar og eigen briljans. Mennesket kan berre frelsast ved nåde åleine (sola gratia) gjennom i trua å ta imot Guds tilbod om forsoning på grunnlag av at Jesus døydde for menneska (Paulus' brev til romarane, kapittel 3, vers 24–25 og i Korintarbreva).

Nåde i kyrkjehistoria

I kyrkjehistoria har særleg Augustin av Hippo (354–430) og Martin Luther (1483–1546) hatt betydning for læra om nåden. All eksistens (væren) har sin grunn i Guds nåde, ifølgje Augustin. Men ved syndefallet ville mennesket gjere seg sjølv til Gud og tapte målet i livet. Berre ved Guds nåde kan mennesket igjen søkje målet sitt i Gud.

Hos Luther er mennesket vist til «nåden åleine». Nåden er Guds handling, der Gud tilgir det syndige mennesket og tek det inn i fellesskapet med seg. Dette er ei gåve som mennesket tek imot i tillit, som er det same som tru.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg