Tematisk preken, preken som samler seg om et bestemt emne, til forskjell fra homiletisk preken.