Synodalforfatning, kirkeforfatning basert på synoder slik at enkeltmenighetens saker avgjøres av et menighetsråd og landskirkens av et kirkemøte valgt av menighetsrådene. Et moment av synodalforfatning finnes i den norske kirkelige ordning. Se kirkelig fellesråd, bispedømmeråd, Kirkerådet.