Prefiks og suffiks er for- og etterstavelser som blir brukt til å danne nye ord (avledninger) eller bøyningsformer.Prefiks er en partikkel som settes foran ei rot eller en stamme, for eksempel prefiksene u- og mis- i uvenn og misforstå.Suffiks er en endelse som føyes til slutten av et ord og enten danner nye ord (avledningssuffikser, for eksempel -het, -lig og -ne i godhet, vennlig, og gulne) eller som angir en bøyningsform av ordet (bøyningssuffikser, for eksempel gutt-en, gå-r og gul-e).Suffikser kan opprinnelig ha vært selvstendige ord. Hele artikkelen

Ny artikkel