Prefikser og suffikser

Prefiks og suffiks er for- og etterstavelser for å danne nye, avledninger eller bøyningsformer. Prefiks er en forstavelse, partikkel som settes foran en rot eller stamme, f.eks. u-venn, mis-forstå. Suffiks er en endelse, orddel som føyes til slutten av et ord og enten danner nye ord (avledningssuffikser, f.eks. god-het, venn-lig, gul-ne) eller angir en bøyningsform av ordet (bøyningssuffikser, f.eks. Hele artikkelen

Ny artikkel