Super-, som ledd i sammensetninger kan bety overordnet (superintendent, supercargo); hevet over, høyere enn (supernaturalisme, supersonisk); høy grad (superelegant); noe stort eller fint i sitt slag (supermarked).