Holo- er en forstavelse som betyr hel eller fullstendig, for eksempel holofrase eller holografi.