Vise-, i stedet for, brukt i sammensetninger for å betegne at en person enten har en stilling eller et embete som stedfortreder eller vikar, f.eks. visekonge, visepresident; eller står like under en annen i rang eller grad, f.eks. viseadmiral.