Amfibie-, i sammensetninger, som holder til både på land og i vann; se også amfibisk.