-end, endelse som betegner noe som skal eller bør gjøres, f.eks. addend, tall som skal legges til et annet.