Kalli-, som første ledd i sammensetninger: skjønn, vakker, god.