Afro-, tilknyttet Afrika eller afrikanere; afrikansk-.