-arium, angir ting eller sted som tilhører, vedrører, brukes til, rommer noe, f.eks. akvarium, planetarium.