-mester, et visst antall måneder, f.eks. trimester, tre måneder; semester, eg. seks måneder.