-and, etterstavelse, betegner noe som skal eller bør gjøres, f.eks. eksaminand, en som skal eksamineres.