Arn-, i nordiske navn som Arnfinn (Anfinn), Arnvid (Arvid), Arnthor (Andor, Arnor), Arnald (ty. Arnold), Arnbjørg (Ambjørg), dertil også Arne (sml. Bjarne av 'bjørn').