-biont, angir et vesens spesielle livsform, f.eks. aerobiont (vesen som krever fritt oksygen i luften for å kunne leve).