Erke-, ledende, over- i ord som erkebiskop, erkeengel, erkehertug. I dagligtale ofte brukt forsterkende, f.eks. erkesludder. Jfr. arki-.