-taks taks- er suffiks og prefiks som brukes om det som gjelder orden eller oppstilling, for eksempel syntaks og taksonomi.