-asjon, substantivendelse som betegner en handling, en tilstand eller egenskap, et resultat eller en ting, tilsvarer norsk -ing, -ning.