Fon-, i sammensetninger: som har med stemme eller lyd å gjøre.