Im-, nektende forstavelse, brukes foran b, m og p med samme betydning som in-.