Makro-, i sammensetninger: lang, stor; for stor. I medisin og anatomi ofte abnormt stor, f.eks. makrosomi, unormal legemsstørrelse, kjempevekst.