-agog, etterstavelse, -leder, -fører. Eks. pedagog, eg. 'gutteleder'.