-urg, som utfører et arbeid eller verk; -urgi, verk, arbeid, virke, f.eks. dramaturgi, kirurgi.