-fagi, -eteri, -spising; som har med spising å gjøre.