Sosio-, som vedrører samfunnet eller mennesket som samfunnsvesen.