Ant-, variant av forstavelsen anti-, opptrer foran vokaler.