-issimus, endelse som betegner høy eller høyeste grad av noe.