Fra nedertysk bi = høytysk bei, ved; med betydningen ved siden av, hos, i ord som bifalle, bilag, bistilling, bivåne.