Stereo-, i sammensetninger: rom-, romlig-, dybde-.