Il-, nektende forstavelse, brukes foran bokstaven l med samme betydning som in-. Eksempel: illegal.