-fob, (av fobi), som er redd for, som skyr; (om stoffer:) avstøtende, som frastøtes av; motsatt: -fil. Tilsvarende substantiv: -fobi.