-fold, (eg. sammenfoldet så el. så mange ganger), suffiks som angir at noe forekommer så mange ganger som første ledd tilsier: tusenfold, mangefold.