Homo-, i sammensetninger like-, ens-; ensartet. Motsatt: hetero-.