-ibel, som er i stand til; som er villig til; som noe kan gjøres ved.