-flasjon, egentlig 'blåsning'; mest brukt i overført betydning, for eksempel inflasjon.