Eski-, forekommer ofte i sammensetning med bynavn.