-tek, oppbevaringssted, samling, i ord som bibliotek, lekotek.